strona główna

SUPER GRATIS przy zakupach w naszym sklepie

W ramach naszej jesiennej promocji,  przy zakupie wybranych produktów otrzymujesz gratis Kalosze Bekina.
Ten wyjątkowy gadżet dla każdego kierowcy zajmuje bardzo mało miejsca w samochodzie i możesz go trzymać pod fotelem lub w bagażnika tak, aby był pod ręką, gdy będzie tego wymagała sytuacja.

Zobacz na filmie jak bardzo przydatny jest to gadżet:Regulamin promocji „SUPER GADŻET”


1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja
pod nazwą „SUPER GADŻET”(GRATIS).
2. Organizatorem promocji jest Intersystem s.c. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy WIEJSKIEJ 2, zwane dalej Organizatorem.
3. Promocja ma charakter ogólnopolski.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 24 października 2012 roku i trwa do dnia zamknięcia promocji 
przez Organizatora (Okres Promocji).
5. Okres Promocji obejmuje: czas składania zamówień, czas złożenia reklamacji oraz czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
6. Promocja dotyczy dołączenia do wysyłki zamówionego towaru darmowej pary kaloszy Bekina. 
7. Aby otrzymać kalosze Bekina należy dokonać zamówienia produktów objętych promocją i wymienionych w punkcie 25 oraz dokonać zapłaty przedpłatą lub za pobraniem. Na każdy zamówiony produkt z listy promocyjnej przypada maksymalnie jedna para kaloszy Bekina, chyba że Organizator postanowi inaczej. Dla osób, które zrezygnują z zakupu, kalosze Bekina nie należą się.
8. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba dorosła, która w firmie Intersystem s.c.
dokonała zakupu towarów jak w punkcie 7. Aby wziąć udział w tej promocji należy podczas składania zamówienia podać rozmiar kaloszy w polu UWAGI (mail, fax, formularz zamówienia na stronie www.cb-radio.info.pl) . Kalosze dostępne są w rozmiarach:
  • XS (rozmiar 33-37)
  • S (rozmiar 38-40)
  • M (rozmiar 41-43)
  • L (rozmiar 43-44)
  • XL (rozmiar 45-46)

Organizator zastrzega sobie prawo wysłania kaloszy Bekina w innym rozmiarze po uzgodnieniu tego z klientem.

9. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
10. Wysyłka kaloszy Bekina odbędzie się po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie firmy Intersystem lub wybraniu formy płatności "za pobraniem".
11. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w 
niniejszym Regulaminie.
12. Uczestnikom promocji nie przysługuje otrzymanie ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego)
w zamian za kalosze Bekina.
13. Uczestnik może zostać nagrodzony wielokrotnie w ramach Promocji, pod warunkiem
każdorazowego spełnienia warunków określonych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.
14. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji można przesyłać mailem lub faxem na adres
Biura Obsługi Klienta Organizatora: ul. WIEJSKA 2, 85-458 Bydgoszcz z dopiskiem „Reklamacja – „SUPER GADŻET”.
16. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika
niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
17. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia  niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony emailem (o ile będzie podany) albo listem zwykłym.
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.
19. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do wartości otrzymanych kaloszy Bekina.
20. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.
21. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
22. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
23. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami).
24. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji na stronach
www.cb-radio.info.pl oraz u Organizatora.

25. Lista produktów objętych promocją:

Dodatkowych informacji udzielają konsultanci naszej ogólnopolskiej infolinii.
4.5
  ocen 9459

Polecamy