strona główna

CB radio z funkcją ctcss - łączność dla firmy ?

W ramach testu sprawdziliśmy możliwość wykorzystania cb radia jako środka łączności dla małej  firmy, która chce mieć kontakt ze swoimi kierowcami w regionie (lokalna firma budowlano-transportowa, radio taxi, sprzedaż i dostawy produktów, gospodarstwa rolne itp.)

Dla małych firm zakup profesjonalnego sprzętu łączności i wykupienie własnej częstotliwości radiowej jest często nie opłacalne z uwagi na wysoki koszt początkowy zakupu i uruchomienia.
Zwykły radiotelefon cb radio do takich celów się nie nadaje z uwagi na dużą ilość zakłóceń.

W naszym teście wykorzystaliśmy radiotelefon z funkcją CTCSS. Dzięki temu w głośniku urządzenia były słyszane tylko komunikaty od stacji nadającej ustalony ton ctcss. Kod taki jest transmitowany w czasie  pracy nadajnika lecz nie jest słyszalny przez użytkowników.
Dzięki temu cb radio, które potocznie postrzegane jest jako urządzenie szumiące i hałasujące, nabrało cech użytkowych profesjonalnego radiotelefonu, w którym słychać tylko to, co trzeba.

Na poniższej mapie widoczne jest umiejscowienie stacji bazowej, oraz miejsc w których znajdował się samochód, z którym prowadzona była łączność. Kliknij w ikony aby zapoznać się z wynikiem testu w danej lokalizacji.

Informacje techniczne
  • stacja bazowa wyposażona była w antenę bazową 1/2 fali zamocowaną na wysokości około 7 m nad poziomem gruntu, poziom lokalnych zakłóceń był bardzo duży (S6-S7)
  • w samochodzie zastosowano antenę AP-1700 o długości 1,9 metra, zamontowaną w dach
  • oba urządzenia pracowały z fabryczną mocą 4 W, a łączność była prowadzona w modulacji FM (tylko w tym trybie działa ctcss)


Wyświetl większą mapę

Tak zestawiony system zapewniał - mimo bardzo niekorzystnych warunków (nisko zawieszona antena bazowa, zakłócenia) - pewną łączność na odległość 5-6 km. Na dystansie około 10 km możliwy był odsłuch komunikatów ze stacji bazowej w samochodzie.

W przypadku zamontowania anteny bazowej na wyższym budynku i w miejscu, gdzie nie ma tak silnych zakłóceń system taki zapewniłby łączność w promieniu około 15 km.
Dodatkowe zwiększenie mocy nadajnika mogło by zwiększyć użyteczny zasięg nawet do 20-25 km, zapewniając pewną dwustronną łączność.

Orientacyjne koszty stacji bazowej (radiotelefon, antena, zasilacz, kabel antenowy 20 m) to 700 zł + VAT
Koszt stacji samochodowej (radiotelefon, antena) 500 zł  VAT.

Dodatkowo, radiotelefon taki po wyłączeniu ctcss i przejściu w tryb AM może być wykorzystywany do typowej łączności  na kanale 19 tym w czasie wyjazdu w dłuższe trasy po za miasto.4.1
  ocen 218

Polecamy