strona główna

Aspekty prawne korzystania z CB Radio

Czy potrzebne są zezwolenia ?

W świetle obecnych przepisów korzystanie z radiotelefonów CB (na pasmo 27 Mhz) nie wymaga zezwolenia o ile korzystamy z radiotelefonu spełniającego kryteria określone w przepisach. Są to między innymi: moc nadajnika 4 W dla modulacji AM oraz FM, max 12 W dla modulacji SSB, czterdzieści kanałów.

Czy można używać radyjka, które było zarejestrowane i dopuszczone do użytkowania przed zmianą przepisów?

Od 30 lipca 2004 roku urządzenia CB można używać bez pozwoleń. Najnowszą regulacją prawną tej kwestii jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. - w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz.U.Nr 230, poz. 1955), dopuszczone do obrotu i używania, posiadające deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami, lub posiadające wydane na podstawie wcześniejszych przepisów certyfikat zgodności lub homologację.

W aktualnie obowiązującym Prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) sprawę tę określono w art. 233.
"Aparatura, w tym urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe bez oznakowania znakiem zgodności, wprowadzone do obrotu lub używane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, mogą być nadal używane, jeżeli nie powodują zakłóceń w pracy innej aparatury."


Kto ma prawo do kontroli radiotelefonu w samochodzie ?

Do kontrolowania radiotelefonów stosowne kwalifikacje i uprawniania posiadają jedynie pracownicy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Czy można rozmawiać przez CB w czasie prowadzenia samochodu ?

Przepisy Kodeksu Drogowego precyzują że można rozmawiać przez telefon przy użyciu zestawu który zapewnia wolne obie ręce kierowcy. Ustawa O Ruchu Drogowym w art. 45 precyzuje to następująco: "Kierującemu pojazdem zabrania się (...) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku." USTAWA - kliknij

CB radio – jest urządzeniem nadawczo-odbiorczym, które nie podlega pod ten przepis tak samo jak radiotelefony w taksówkach, radiowozach policyjnych i tym podobnych. Czyli rozmawiać w czasie prowadzenia pojazdu można, ale jak we wszystkim i tutaj potrzebny jest zdrowy rozsądek. 

DZIENNIK USTAW - jest dokumentem regulującym zasady korzystania z radiotelefonów cb radio na pasmo 27 MHz. Szczegóły w poniższym pliku pdf.

Dziennik ustaw z przepisami dotyczącymi cb radio
4.6
  ocen 639

Polecamy