strona główna

Instrukcja do zestawu Icom F6022 + antena

Instrukcja uruchomienia i obsługi

Radiotelefon Icom F6022 z anteną samochodową

Instrukcja opisuje podstawowe zagadnienie dotyczące uruchomienia i obsługi zestawu przygotowanego. Przeznaczony jest do zbudowania lokalnej sieci łączności na potrzeby małej miejscowości, dzielnicy dla służb cywilnych, obrony cywilnej, grup taktycznych na poziomie plutonu, drużyny. Umożliwia komunikacje radiową w trybie analogowym na paśmie radiowym UHF, wycinek 446MHz oznaczony jako w Europie jako przeznaczony dla urządzeń PMR. Dzięki temu łączność jest możliwa pomiędzy takimi zestawami jak ten oraz z krótkofalówkami ręcznymi oznaczonymi jako PMR (Private Mobile Radio) takich firm jak Midland, Kenwood Motorola, Icom, Hytera i inne.

Sprawdzenie kompletności dostawy:
 • radiotelefon Icom zaprogramowany na pasmo PMR,
 • mikrofon ręczny,
 • uchwyt montażowy,
 • kabel zasilający do radiotelefonu z bezpiecznikami,
 • antena na podstawie magnesowej z kablem 5m i wtyczką BNC,
Uruchomienie:
1. Podłącz zasilanie: akumulator samochodowy lub zasilacz stabilizowany o napięciu z zakresu 10-14V
2. Antenę magnesową ustaw możliwie centralnie dachu pojazdu, metalowym fragmencie dachu budynku. Antena powinna być jak najwyżej i nie powinna być zasłonięta innymi elementami metalowymi.
3. Przewód antenowy przeprowadź do radiotelefonu i podłącz do gniazda antenowego. Dbaj o kabel antenowy, nie zgniataj go.

Obsługa radiotelefonu

Niebieski przycisk - włącznie i wyłączenie radiotelefonu
Strzałka w górę, Strzałka w dół - zmiana kanału łączności od 1 do 16

P0 - zmiana mocy nadajnika 1W / 15W
P1 - wyłącznie blokady szumów/ blokady CTCSS - pozwala na odsłuch słabych sygnałów na granicy zasięgu
P2 - uruchamia skanowanie kanałów - radioetelefon przemiata zaprogramowane kanały i zatrzymuje się gdy danym kanale usłyszy transmisję
P3 - brak funkcji

Zasięg radiotelefonu
 • 2-5 km z wysokiego budynku w kontakcie z ręcznymi radiotelefonami PMR 446MHz (0,5W)
 • 5 do 10 km między pojazdami wyposażonymi w zestaw Icom + anteną magnesowa
 • 10-15 km między wysokimi budynkami w płaskim terenie
Ogólne zasady bezpiecznej łączności

1. Pamiętaj, że to proste urządzenie analogowe bez systemów szyfrowania i przekazywane informacje mogą być podsłuchane.
2. Nigdy, naprawdę nigdy nie podawaj otwartym tekstem swojego położenia, danych z GPS.
3. Ograniczaj łączność do minimum, ustalaj godziny, okna czasowe do nawiązania łączności i przekazywania informacji.
4. Używaj kryptonimów, przezwisk dla nazwania poszczególnych stacji, obiektów geograficznych, budynków oraz umówionych określeń dla alarmów i ostrzeżeń.
5. Korzystaj z małej mocy nadajnika 1W - oszczędza to akumulator i ogranicza ryzyko wykrycia Twojej lokalizacji. Pamiętaj, że większa moc Twojego nadajnika sprawi, że inni posiadacze ręcznych urządzeń będą mogli Cię odebrać, ale ich nadajnik są małej mocy i Ty ich nie usłyszysz.
6. Jeśli przekazywana informacja ma być poufna, zaszyfruj ją. Skorzystaj np. z szyfru książkowego.

Istnieje kilka odmian algorytmów szyfrów książkowych. Najpopularniejsza metoda polega na zastępowaniu każdej litery tekstu jawnego za pomocą trzech liczb - numeru strony, numeru wiersza i numeru znaku w tym wierszu. Liczby te muszą być tak dobrane, aby wskazywać taką samą literę, jaka znajduje się w tekście jawnym. Szyfrogram składa się więc z długich ciągów liczb. Deszyfrowanie polega na znajdywaniu kolejnych liter wiadomości wskazywanych przez kolejne trójki liczb w szyfrogramie.Inny sposób zastosowania szyfru książkowego polega na zastępowaniu liter tekstu jawnego za pomocą dwóch liczb - numeru strony i numeru kolejnego wyrazu na tej stronie. Strony wcześniej umawiają się, która litera we wskazanych wyrazach będzie używana do szyfrowania (na przykład pierwsza lub -z racji tego, że pierwsze litery są zwykle mniej zróżnicowane- druga lub trzecia).W celu korzystania z szyfru książkowego, strony muszą najpierw się umówić na stosowanie konkretnej książki. Należy uzgodnić dokładnie, które wydanie będzie używane podczas całej komunikacji. Z racji swojej popularności i tego, że wszystkie wersety są dokładnie numerowane, częstym motywem jest używanie Biblii jako książki-klucza.

Dane techniczne zestawu
 • waga zestawu: około 2 kg
 • wymiary radiotelefonu: 150x140x40mm
 • Długość anteny: około 16cm
 • przewód antenowy 5m
 • przewód zasilający 2,8m
Zasilanie: 10-14V
Pobór prądu:
 • czuwanie na nasłuchu 0,23A
 • osłuch informacji: 0,5A
 • nadawanie z mocą 1 W: 1,25A
 • nadawanie z mocą 15W
Przy pracy z mocą 1W w proporcjach czuwanie 90% / odsłuch 5% / nadawanie 5% akumulator samochodowy o pojemności 60Ah w pełni naładowany zapewni zasilanie na 5-6 dni

Zaprogramowane kanały:
 • 1-8 kanały PMR 446MHz bez kodu CTCSS - umożliwiają łączność z każdą krótkofalówką klasy PMR (Motorola, Midland, Icom, ALbrecht, Kenwood, Hytera itp.)
 • 9-16 kanały PMR 446MHz + kod CTCSS 114,8 dla zgodne z tymi samymi kanałami urządzeń Midland G11, G15, G18.

Tabela częstotliwości




4.3
  ocen 22

Polecamy