strona główna

Pozwolenie na użytkowanie częstotliwości morskich


Jak uzyskać pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej?

Podstawą prawną jest
  • art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
  • art. 143 ust. 1, 2 i 3, art. 145, art. 148 ust. 1 i ust. 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz
  • Regulaminu Radiokomunikacyjnego, stanowiącego uzupełnienie do Konstytucji i Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU),

Pozwolenia wydaje Urząd Komunikacji Elektronicznej po rozpatrzeniu wniosku złożonego do właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Więcej informacji na stronie: uke.gov.pl
4.1
  ocen 139

Polecamy